Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2018

skinnylove
13:22
Le Roman de ma femme
skinnylove
13:22
7453 ce02

March 27 2018

09:03
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
skinnylove
09:03
7971 9b85 500
skinnylove
09:01
3184 2ac0
Reposted fromkeik keik viaikari ikari
skinnylove
09:00
7814 ca92 500
Reposted fromrawecka rawecka viadifferent different
skinnylove
09:00
0714 e532 500
Reposted frompiehus piehus viaraindrops raindrops
skinnylove
08:57
6876 5a75 500
skinnylove
08:56
3256 6f0f 500
Reposted fromhungerfactory hungerfactory viajessamine jessamine
skinnylove
08:56
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viajessamine jessamine
skinnylove
08:55
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaraindrops raindrops
skinnylove
08:53
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viasarkastyczna sarkastyczna
08:50
1430 a02e
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaakysz akysz
skinnylove
08:50
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viasarkastyczna sarkastyczna
skinnylove
08:49
0985 d129 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viafabulous-lazy fabulous-lazy
skinnylove
08:47
8843 a3ee
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
skinnylove
08:47
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
skinnylove
08:45
Ostatnio jakoś częściej..
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viairmelin irmelin
skinnylove
08:45
Nie codziennie zakochujesz się w mężczyźnie z Twoich marzeń. A kiedy to robisz, to chcesz by "na zawsze" rozpoczęło się najszybciej jak to możliwe.
— Katy Regnery - "Weteran"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
skinnylove
08:44
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadrzwiobrotowe drzwiobrotowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl